Contact
Visie
Tuin 1
Tuin 2
Tuin 3
Tuin 4
Tuin 5

Tuinen - Visie & werkwijze

Elk ontwerp dat we maken is uniek. Het vormt het creatieve resultaat van wensen en ideeën van de opdrachtgever in combinatie met het karakter van plek, gebouwen en omgeving. We werken hierbij niet vanuit een bepaalde vooropgezette stijl, maar streven ernaar de belofte van de plek naar boven te halen en te benadrukken. Waardevolle bestaande (groen-) elementen kunnen hierin natuurlijk hun plaats vinden.

tekening massa-ruimte-schets

De vormgeving van onze tuinen is eenvoudig en helder. Binnen het plan gebeurt niets voor niets, alles hangt met elkaar samen. Bovendien zijn de door ons ontworpen tuinen praktisch in het gebruik. In onze visie vormen huis en tuin een eenheid. Als het huis een sterke uitstraling heeft kan de tuin zich daar beter naar voegen. Andersom kan een tuin veel betekenen voor de uitstraling van een huis dat wat minder op de voorgrond treedt.

Voor een tuin is het belangrijk dat ze een interne samenhang bezit en tegelijkertijd de nodige afwisseling biedt. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging welke elementen op welke manier in de tuin opgenomen gaan worden, en welke juist (of toch) niet. Met een gerichte lijnvoering kan de plek groter en ruimer ogen, meer vloeiend verbonden en kan tevens een samenspel ontstaan met de directe woonomgeving, als deze daartoe uitnodigt.

Een goed gekozen beplanting kan een ontwerp een stevige ondersteuning bieden en vormt binnen de tuin tevens een levendige, groene, aantrekkelijke dimensie van zichzelf. In een beplantingsplan wordt ernaar gestreefd om de algehele verschijning, kleuren en vormen van planten goed op elkáár af te stemmen, en op de plék die ze in het ontwerp innemen, zowel qua sfeer als qua groeiplaats. Een beplantingsplan biedt daarmee een goede basis voor de toekomstige tuin. Omdat planten zich spontaan gedragen is dit plan - anders dan bij het ontwerp - niet af na aanplant. Afhankelijk van het type beplanting zullen met de tijd steeds weer beslissingen genomen moeten worden over de samenstelling en de verschijningsvorm.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om een ontwerp of beplantingsplan te laten maken? Het eerste gesprek is in principe gratis en vrijblijvend. Zie 'Contact' voor de bedrijfsgegevens.

Tuinen

We zijn nog even bezig ....!

We zijn nog even bezig ....!

We zijn nog even bezig ....!

We zijn nog even bezig ....!