Contact
Visie
Plan 1
Plan 2
Plan 3

Openbaar groen

Visie & werkwijze

Niemand is tegen groen en natuur. Groen bevindt zich echter niet als enige functie in de openbare ruimte. Het maakt deel uit van een spanningsveld waarin andere voorzieningen eveneens om ruimte vragen. Waar in het verleden groen soms wat al te eenvoudig het ondergeschoven kindje werd, heeft onderzoek inmiddels aangetoond dat het belang van openbaar groen niet meer te verwaarlozen is. Ook blijkt telkens weer dat mensen een groene woon- en leefomgeving heel erg belangrijk vinden.

Het openbaar groen, d.w.z. de grootte van het areaal en de aantrekkelijke uitstraling ervan, heeft een onweerlegbare positieve invloed op:

Aan al deze zaken kan afzonderlijk of ten dele ook op een andere manier tegemoet worden gekomen. Groen versterkt echter al deze factoren tegelijkertijd, en ook nog eens op een zeer effectieve en relatief goedkope manier.

Een goed doordacht groenontwerp is dus belangrijk. Inrichtingsvraagstukken in het openbaar groen zijn i.h.a. veelzijdig en van verschillende schaalniveaus. In uitgangspunten, wensen en eisen is het de kunst om tegenstrijdige behoeften op zodanige manier te integreren dat er een goed afgewogen en uitgebalanceerd plan ontstaat dat eveneens recht doet aan de plek, is afgestemd op de menselijke maat en praktisch is voor onderhoud.

voorbeeld openbaar groen

We richten ons in ons werk met name op het ontwerpen van zelfstandige groenobjecten. Denk hierbij aan (buurt)parken, speel-, zit- en verblijfsplekken en groene weginrichting. Daarnaast maken we beplantingsplannen voor onder meer landschappelijke beplantingen, heester- en vaste-planten-vakken, sierbeplantingen voor zichtlocaties.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een plan? Het eerste gesprek is in principe gratis en vrijblijvend. Zie 'Contact' voor de bedrijfsgegevens.

Openbaar groen
i.s.m. Eco Consult - Dieren

We zijn nog even bezig ....!

We zijn nog even bezig ....!