Contact
Visie
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5

Erven & landelijke tuinen

Visie & werkwijze

Het ontwerpen van (boeren)erven en landelijke tuinen vraagt om een andere benadering dan de inrichting van (stads)tuinen. Bij erven en landelijke tuinen is de invloed van het omringende landschap meestal groot. Ook speelt - met name bij de boerenerven - geschiedenis een grote rol in het vormgevingsproces.

Boerderijen zijn van oudsher gebouwd met als doel er te wonen en te werken. Naast het woonhuis was in de boerderij of op het erf ruimte voor stallen, schuren en een bakhuis. Door verschil in grondsoort, landschap en volksaard was een bedrijf sterk streekgebonden. Deze verschillen zijn terug te vinden in het uiterlijk van boerderij en boerenerf. Overeenkomsten zijn er echter ook. Zo werd een erf in 'voor' en 'achter' ingedeeld. 'Voor' hoorde bij het woondeel, gericht op onderhoud van het gezin, en met een representatieve functie naar de buitenwereld. Hier lagen de moestuin, boomgaard en bloementuin en wat meer naar achteren de waslijn en de bleek. 'Achter' hoorde bij het bedrijfsdeel. Doordat het gericht was op het vee en het land dat bewerkt moest worden had het een meer naar buiten gericht karakter. De beplanting was inheems, en sloot als vanzelf aan op het omringende landschap.

Tegenwoordig is de bedrijfsvoering anders of wonen er niet-boeren in een boerderij. Burgers zien het erf vaak als tuin. Boeren breiden hun bedrijf uit en vragen om een functionele indeling die moderne bedrijfsvoering niet in de weg zit. Een traditioneel boerenerf is prachtig om te zien, maar voldoet niet altijd aan de behoeften van de tegenwoordige gebruikers. Nieuwe functies en ander gebruik zijn echter niet per sé strijdig met de functie die het boerenerf in het landschap heeft. Een zorgvuldige inpassing is natuurlijk wel geboden!

doorsnede van een erf
Datzelfde geldt trouwens ook voor een woning met een (landelijke) tuin in het buitengebied. Door zorgvuldig om te gaan met de overgang van tuin naar landschap kan meerwaarde ontstaan voor zowel de bewoners als het landschap. Vanuit de tuin kunnen uitzichten over het landschap de tuin verrijken, terwijl vanuit het landschap met landschappelijke beplanting een afwisselend beeld wordt ondersteund.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om een ontwerp of beplantingsplan te laten maken? Het eerste gesprek is in principe gratis en vrijblijvend. Zie 'Contact' voor de bedrijfsgegevens.

Erven & landelijke tuinen

We zijn nog even bezig ....!

We zijn nog even bezig ....!

We zijn nog even bezig ....!

We zijn nog even bezig ....!