Contact
Visie
Plan 1a
Plan 1b
Plan 2
Plan 3

Bedrijven & instellingen

Visie & werkwijze

Het ontwerpen van de buitenruimte rondom een bedrijf of instelling kan op diverse manieren worden ingestoken. De manier die de voorkeur heeft hangt sterk samen met wat u beoogt met het terrein, wat natuurlijk weer samenhangt met de bedrijfsdoelstellingen. Zo ziet een zorginstelling een andere buitenruimte voor zich dan een accountantskantoor of autobedrijf. Hetzelfde geldt voor een campingbedrijf, horecaonderneming of b.v. een educatieve instelling als een school.

De wensen en eisen concentreren zich rondom een aantal thema's. Representativiteit is een behoefte die door alle bedrijven en instellingen wordt gedeeld. Het accentverschil zorgt voor onderscheid. De één zal b.v. meer behoefte hebben om de visie of missie van bedrijf/instelling in de buitenruimte op concrete wijze tot uitdrukking te brengen. Een ander vindt een nette, neutrale uitstraling voldoende. Ook functioneel gebruik is voor de indeling van het terrein een belangrijke factor: voldoende parkeer-, manoeuvreer en loopruimte, eventuele opslagruimte. Naast dit type functioneel gebruik, kan ervoor gekozen worden om de ruimte zodanig in te richten dat het personeel er kan lunchen, of in te zetten als een daadwerkelijk onderdeel van het werk. Hierbij valt te denken aan

de buitenruimte van een restaurant of het speelterrein van een school. Ook een buitentheater, buiten-werkplek of buiten-vergaderplek vallen onder dit thema. Het zal duidelijk zijn dat al deze wensen en eisen tot een totaal andere buiteninrichting leiden. Naast het bovengenoemde kunnen algemene zaken als ecologie, landschap en cultuurhistorie een rol spelen, evenals de karakteristieken van het gebouw en de persoonlijke visie van de bedrijfseigenaar. En dan hebben we het nog niet over het beschikbare budget en de mogelijkheden tot onderhoud.

voorbeeld buitenruimte bedrijf De diverse uitgangs-punten, wensen en eisen worden in het ontwerp op originele en aansprekende wijze samengebracht. De resultaten kunnen qua opbouw flink verschillen, echter in het algemeen richten we ons op het realiseren van een krachtig samenspel tussen gebouw en buitenruimte, en (indien van toepassing) tussen gebouw, buitenruimte en omringende landschap. Op die manier krijgt het geheel een heel eigen unieke uitstraling, is het tevens praktisch in gebruik en ademt het een sfeer die u bevalt.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een plan? Het eerste gesprek is in principe gratis en vrijblijvend. Zie 'Contact' voor de bedrijfsgegevens.

Bedrijven & instellingen
Overzichtsplan

We zijn nog even bezig ....!

We zijn nog even bezig ....!

We zijn nog even bezig ....!